ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป จะท่องเที่ยวทัวร์ยุโรปทั้งที เราต้องเช็คให้ดี ว่าคุ้มค่าไหม ? ทัวร์ยุโรป pantip

ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป ในประเทศโปแลนด์  “โทรัน” Torun เมืองที่เก่าแก่ที่สุด ในประเทศโปแลนด์ หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติสาสตร์ ของประเทศโปแลนด์ ที่เรียกได้ว่า ความยาวนานไม่สามารถทำลาย เมืองโทรัน เพราะช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีสงครามที่เรียกกันว่า

ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เมืองโทรัน ไม่ได้ได้ถูกระเบิด หรือถูกทำลายลงไปแต่อย่างไร ยังคงตั้งเด่นเป็นสง่า และความน่าเกรงขามอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นตลาดกลาง และบ้านแบบกอธิค ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โตรันเป็นเมืองที่มีปราสาทเต็มตัวอยู่ที่นี่ กระจายอยู่มากมายในพื้นที่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ทัวร์ยุโรป 2021

อีกทั้งยังมีส่วนหนึ่ง ที่เป็นซากปรักหักพัง โดยยกเว้นหอน้ำเสีย และห้องใต้ดิน เช่นเดียวกับโรงสีที่ใกล้เคียง ในพื้นที่ก่อให้เกิด แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมาย ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามา ท่องเที่ยวในเมืองแห่งนี้ ที่ชื่อว่า โทรัน โดยพื้นที่ย่านเมืองเก่าทั้งหมด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทัวร์ยุโรป 10 วัน

ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป โดยองค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การสำรวจ ด้วยการเดินเท้าไปตามถนนสายเล็กๆ เพื่อสำรวจสถาปัตยกรรม และจิตวิญญาณของพื้นที่ โดยไม่จำเป้นต้องใช้รถโดยสารประจำทาง และรถราง เพื่อเป็นการชื่นชม สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง “ย่านเมืองเก่า” Old Town และสถานที่ท่องเที่ยว ในเส้นทางการเดินเท้าของเมืองโทรัน นั้นมีต่อไปนี้ 5 ที่เที่ยวฝรั่งเศส

ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป 10 วัน อยากไปพักผ่อนที่ยุโรป 10 วัน ต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ ?

“ศาลากลางเก่า” (Old Town Hall) อาคารศาลากลางแบบโกธิค เป็นที่นิยมเข้ามาชื่นชม เนื่องจากสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป โดยมีอยู่หลายอาคารที่สำคัญ โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1274 ก่อนจะเติบโตขึ้น และมีการปรับปรุง พร้อมก่อสร้างเพิ่มเติมอีกครั้ง

ช่วงระยะเวลารระหว่างปี 1391-1399 ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง เรื่องราวทางด้านศิลปะ แกลลอรี่ศิลปะโกธิค และนิทรรศการต่างๆ ที่มีเกี่ยวกับเมืองโทรันทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว บริเวณพื้นที่นี้มักจะเป็น อาคารบ้านเรือนที่อยู่ในช่วงยุคกลาง ซึ่งในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้ มักจะะเป็นที่อาศัย ของเหล่าขุนนาง

ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป

ซึ่งบ้านแต่ละหลัง มักจะมีการประดับด้วยรูปปั้น และหินแกะสลักที่สวยงาม เป็นศิลปะแบบบาร็อค และโกธิคนั่นเอง อีกทั้งบริเวณนั้น ยังเป็นสถานที่ที่เรียกว่า บ้านของเกิดของนักดาราศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในโลก Nicolaus Copernicus ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้รับการปรับปรุง และดูแลดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์

ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เกี่ยวกับชีวิต และการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และเป็นสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว ต้องเดินทางไปชื่นชมอีกด้วย เที่ยวยุโรป หลายประเทศ

ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป เราต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะไปยุโรปได้ ? เที่ยวยุโรป หลายประเทศ

Muzeum Piernika พิพิธภัณฑ์ขนมปัง สถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในโปแลนด์ ที่เรียกได้ว่าทุกคนควรต้องไปชม เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองคือ พิพิธภัณฑ์ขนมปัง หรือ Living Gingerbread ใน Toruń ซึ่งผู้เข้าชมสามารถลองทำขนมปัง ด้วยมือได้อีกด้วย และสามารถทำการเรียนรู้

และการทำขนมปังขิง แบบฉบับของเมือง โทรัน Toruń ในแบบดั้งเดิม เป็นอีกการเดินทางท่องเที่ยวที่ “หอมกรุ่น” และคุ้มค่า บ้านขนมปังขิง อยู่ในพื้นที่นี่ในตึกแถวเก่าแก่ ใกล้จัตุรัสที่มีตลาดเก่า และมีการก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์ ของความหวานนี้ ทให้คนทั่วโลกได้รู้จัก เที่ยวยุโรป pantip

และหลงรักสถานที่ที่มีกลิ่นเหมือนแป้ง และเครื่องเทศในศตวรรษที่ 16 แห่งนี้ และขนมปังขิงที่เมืองโทรันแห่งนี้ ทำมาตามสูตรดั้งเดิม จากเมื่อหลายศตวรรษก่อน และคำเรียกขานที่ว่า “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนื่องจากผู้เข้าชม สามารถมีส่วนร่วม ในการเตรียมขนมปังขิงได้ และมีการอบขนมปังขิงจริง

ระหว่างการแสดง เพื่อให้เป็นของที่ระลึก ไม่ได้มีไว้สำหรับการบริโภค และกิจกรรมนี้ ยังคงเป็นกิจกรรมที่เป็นเหมือน ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็ก และผู้ปกครอง ที่เข้าไปเยือนพิพิธภัณฑ์ขนมปังขิงมีชีวิต แห่งเมืองโทรัน Toruń ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยม สำหรับการใช้เวลาในเมืองนี้อย่างแน่นอน  ทัวร์ยุโรป 2563

“ศาลากลางเก่า” และ “โบสถ์พระวิญญาณ” (Holy Spirit Church) อาคารศาลากลางเก่าเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้น ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ในสไตล์บาร็อค โดยในปัจจุบันเป็นอีกสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง เพื่อเข้ามาชื่นชมอาคาร สถานที่กันเป็นอย่างมาก โดยยังคงพบได้กับโบสถ์ และวิหารเก่าที่มีอยู่มากมาย ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น 

จะไปยุโรปทั้งที ต้องมีความรู้ติดตัวไป ที่นี่เรามีคำตอบให้คุณทุกคำถาม เที่ยวยุโรป pantip

“โบสถ์เซนต์แมรี่” (St.Mary’s church) Toruń โบสถ์เซนต์แมรี่แห่งนี้ เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งแต่ช่วงของศตวรรษที่ 14 นับได้ว่าเป็นอีกสิ่งก่อสร้าง ที่มีความสวยงามและโดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมา ด้วยรูปแบบศิลปะสมัยยุโรปกลาง ในสไตล์โกธิค ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรม

ที่สวยงามอีกแห่ง ของประเทศโปแลนด์ ซึ่งมีความโดดเด่นอย่างมาก ในเรื่องของการตกแต่ง ภายในโบสถ์ที่เป็นห้องโถงสูง ซึ่งภายในโบสถ์นั้น จะมีหน้าต่างที่แคบสูง และประดับประดาไปด้วยกระจกสี ที่ถูกนำมาใช้ตกแต่ง จากสมัยศตวรรษที่ 19 รวมไปถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง ของชนชั้นสูง ที่มีความวิจิตรงดงาม ไม่แพ้โบสถ์อื่นๆ 

ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป

“โบสถ์เซนต์เจมส์”(St.James Church) Toruń อัญมณีด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ของเมืองโทรัน ประเทศโปแลนด์ โบสถ์เซนต์เจมส์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 14 โดยโบสถ์แห่งนี้ เป็นการก่อสร้างในแบบ การผสมผสาน ระหว่างศิลปะแบบโกธิค และบาร็อค ที่เรียกได้ว่า สุดวิจิตรและบรรจง

ไม่ว่าจะเป็นแท่นบูชาทรงสูง หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังโกธิค รวมไปถึงไม้กางเขน ที่ประดับรูปปั้นพระเยซูคริสต์ จากการถูกตรึงกางเขน และอื่นๆอีกมากมาย โบสถ์เซนต์เจมส์ถูกใช้เป็นโบสถ์ประจำเขต ของเมืองทอรูน ที่ถูกยกขึ้นในช่วงปี 1264 ซึ่งสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ถือได้ว่าเป็นอาคารศักดิ์สิทธิ์แบบกอธิค ที่สวยงามที่สุดในทอรูน โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ตามการออกแบบของวิหารหิน ในแบบยุโรปตะวันตก โดยแท่นบูชาถูกตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยเครื่องประดับลวดลาย และลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นอิฐ ที่สร้างองค์ประกอบแบบโกธิกที่น่าทึ่ง ด้านนอกของโบสถ์ ทัวร์ยุโรป 2022

ตามผนังแท่นบูชา ถูกตกแต่งขึ้น เป็นเรื่องราวการบอกเล่าถึงการเริ่มต้น การก่อสร้างโบสถ์ โดยด้านหน้าของโบสถ์เซนต์เจมส์ มีสัญลักษณ์พิเศษคือ สัญลักษณ์ของเปลือกหอย ซึ่งบ่งบอกว่าโบสถ์เป็นสถานที่สำคัญ บนเส้นทางแสวงบุญทางประวัติศาสตร์ โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้โดยชาวคาทอลิก และลูเธอรัน มาตั้งแต่ปี 1667 ที่เรียกได้ว่ายาวนานกว่า 150 ปี 

หากคุณเป็นอีกคนที่รักในการท่องเที่ยว คุณต้องไม่พลาดเว็บไซต์ดีๆอย่างเรา ทัวร์ยุโรป 2022

“มหาวิหารเซนต์จอห์น”(St.Johns Cathedral) Toruń สถานที่ที่มีความเก่าแก่ที่สุด อีกแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ ในเมืองโทรัน ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 14 และมีการต่อเดิมเพิ่มขึ้นอีกในช่วงศตวรรษที่ 15 โดยการก่อสร้างมีรูปแบบ ของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ผสมผสานเรเนสซอง

และบาร็อค เข้าด้วยกันอย่างลงตัวและสวยงาม สำหรับสิ่งที่บ่งบอกมากที่สุด ของสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างขึ้น ของมหาวิหารเซนต์จอห์น เมืองโทรัน นี้คือระฆังยุคกลาง ที่มองเห็นได้ว่า ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ และมีน้ำหนักมากถึง 7.5 ตัน พร้อมความสูงมากถึง 2 เมตร ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 2.27 เมตร ทัวร์ยุโรป pantip

อีกทั้งภายในโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยภาพ ที่เป็นจิตกรรมฝาผนัง ที่ถูกวาดขึ้นในแบบ ศิลปะแบบโกธิค รวมไปถึงนาฬิกาบนหอคอย ของมหาวิหารเซนต์จอห์นอีกด้วย เรียกได้ว่ามีผลงานศิลปะ ที่งดงามอยู่มากมาย ถือได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่า อีกประการหนึ่ง ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 14-15

ที่เป็นเหมือนตัวแทนของชาวเมือง Toruń ในยุคกลางเลยก็ว่าได้ ที่สามารถชื่นชมได้ บนผนังที่เป็นเเหมือนเรื่องเล่า ของสถาปัตยกรรม ทางประวัติศาสตร์สไตล์บาโรกที่น่าประทับใจ และการตกแต่งภายใน ที่มีเสน่ห์ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์อันล้ำค่า และมีเอกลักษณ์ของเมืองโทรัน ประเทศโปแลนด์ ทัวร์ยุโรป 2565